Wat is een call option?

by admin

Een call optie is een financieel instrument dat beleggers het recht geeft om 100 aandelen te kopen van een bepaald fonds of index, op een vooraf afgesproken prijs, vóór een specifieke deadline. In ruil voor dit recht betaalt de belegger een premie aan de verkoper van de optie.

Hoe werkt een call option?

Wanneer een belegger een call optie koopt, speculeert hij op een mogelijke koersstijging van het onderliggende aandeel. Als de koers van het aandeel daadwerkelijk stijgt, kan de belegger gebruik maken van zijn recht om de aandelen te kopen tegen de vooraf afgesproken prijs. Hij kan dan profiteren van het prijsverschil tussen de marktprijs op dat moment en de overeengekomen uitoefenprijs.

Stel bijvoorbeeld dat een belegger een call optie koopt op aandeel XYZ met een uitoefenprijs van $50 en een vervaldatum van één maand. Als de koers van aandeel XYZ stijgt naar $60, kan de belegger zijn recht uitoefenen en de aandelen kopen voor $50 per aandeel. Hij kan dan onmiddellijk de aandelen verkopen op de markt voor $60 per aandeel, waardoor hij een winst van $10 per aandeel behaalt.

Waarom gebruiken beleggers call options?

Beleggers gebruiken call opties om te profiteren van verwachte koersstijgingen van aandelen. Door het kopen van call opties kunnen ze hun potentiële winsten vergroten en kapitaal rendement behalen zonder het volledige bedrag te investeren dat nodig zou zijn om de aandelen direct te kopen. Bovendien bieden call opties beleggers de mogelijkheid om te profiteren van marktbewegingen zonder daadwerkelijk eigenaar te worden van de aandelen.

Het gebruik van call opties kan ook dienen als een vorm van portefeuillebescherming. Door het kopen van call opties op aandelen die ze bezitten, kunnen beleggers hun aandelenportefeuille beschermen tegen mogelijke koersdalingen. Mocht de koers van de aandelen inderdaad dalen, dan verliezen de call opties in waarde, maar worden deze verliezen gecompenseerd door de winst die wordt behaald op de onderliggende aandelen.

Risico’s van call options

Hoewel call opties beleggers de mogelijkheid bieden om winst te maken bij een koersstijging, brengen ze ook risico’s met zich mee. Als de koers van het onderliggende aandeel niet stijgt of zelfs daalt, kan de belegger zijn recht om de aandelen te kopen verliezen. In dit geval is de belegger alleen de premie kwijt die hij heeft betaald om de call optie te verwerven.

Daarnaast hebben call opties een beperkte levensduur. Als de vervaldatum wordt bereikt en de koers van het onderliggende aandeel niet voldoende is gestegen, kan de call optie waardeloos aflopen. Het verlies voor de belegger is dan beperkt tot de betaalde premie.