Common stock: eigendomsbewijs van een publiek toegankelijk bedrijf

by admin

Common stock, ook wel gewone aandelen genoemd, vertegenwoordigt een eigendomsbelang in een publiek toegankelijk bedrijf. Als aandeelhouder van common stock ontvangt men een eigendomsbewijs dat bepaalde rechten en privileges met zich meebrengt.

Eigendomsrechten

Een van de belangrijkste kenmerken van common stock is het recht om te stemmen op belangrijke aangelegenheden die het bedrijf aangaan. Dit omvat onder andere het stemmen voor de verkiezing van de Raad van Bestuur, die verantwoordelijk is voor het bestuur en toezicht op het bedrijf. Door stemrecht hebben aandeelhouders de mogelijkheid om deel te nemen aan de besluitvorming en de koers van het bedrijf mede te bepalen.

Dividenden

Een ander essentieel aspect van common stock is het recht op dividend. Dividend is een deel van de winst dat het bedrijf uitkeert aan de aandeelhouders. Het bedrag van het dividend is meestal evenredig aan de investering die aandeelhouders hebben gedaan in het bedrijf. Dit betekent dat hoe meer common stock men bezit, hoe groter het aandeel in de uitgekeerde winst zal zijn. Het bedrijf kan er echter voor kiezen om dividend geheel of gedeeltelijk niet uit te keren, afhankelijk van de financiƫle situatie en strategische beslissingen.

Rendement op investering

Als aandeelhouder van common stock heeft men de mogelijkheid om te profiteren van het rendement op de investering. Dit rendement kan uit twee bronnen komen. Ten eerste kan de waarde van het aandeel, ook wel bekend als koerswinst, stijgen na verloop van tijd. Dit betekent dat aandeelhouders hun aandelen tegen een hogere prijs kunnen verkopen dan waarvoor ze deze hebben gekocht, waardoor er een winst ontstaat. Ten tweede kunnen aandeelhouders ook dividend ontvangen, zoals eerder vermeld, wat een extra bron van inkomsten vormt.

Risico’s

Het houden van common stock brengt bepaalde risico’s met zich mee. Aangezien aandeelhouders mede-eigenaren zijn van het bedrijf, lopen zij het risico hun investering geheel of gedeeltelijk te verliezen als het bedrijf niet goed presteert. De waarde van common stock kan fluctueren op basis van de prestaties van het bedrijf, de economische omstandigheden en andere factoren. Bovendien hebben houders van common stock doorgaans geen voorrang bij het terugkrijgen van hun investering in het geval van faillissement van het bedrijf.