Definitie convertible bond

by admin

Een convertible bond, ook wel bekend als een converteerbare obligatie, is een financieel instrument dat kenmerken van zowel preferente aandelen als obligaties combineert. Het biedt de houder de mogelijkheid om de obligatie om te wisselen voor een vooraf bepaald aantal gewone aandelen tegen een vastgestelde prijs. Dit type effect wordt uitgegeven door bedrijven en overheidsinstellingen om kapitaal aan te trekken en investeerders aan te moedigen om in hun aandelen te investeren.

Kenmerken van een convertible bond

Een convertible bond onderscheidt zich van traditionele obligaties door verschillende kenmerken. Het combineert de voordelen van een obligatie, zoals een vast rentepercentage en een vaste vervaldatum, met de mogelijkheid om te profiteren van de waardestijging van gewone aandelen.

Preferente aandelen en obligaties

Een van de belangrijkste kenmerken van een convertible bond is dat het de eigenschappen van zowel preferente aandelen als obligaties combineert. Als obligatie functioneert het als een lening aan de uitgevende instelling, waarbij de obligatiehouder periodieke rentebetalingen ontvangt en aan het einde van de looptijd het nominale bedrag terugkrijgt. Dit biedt de obligatiehouder een stabiel inkomen en een zekerheid van terugbetaling.

Tegelijkertijd biedt een convertible bond de mogelijkheid om de obligatie om te zetten in een vooraf bepaald aantal gewone aandelen van dezelfde uitgevende instelling. Dit betekent dat de obligatiehouder het recht heeft om zijn obligatie in te ruilen voor aandelen, waarbij de conversieratio de verhouding aangeeft tussen het aantal gewone aandelen en de nominale waarde van de obligatie.

Door deze combinatie van eigenschappen kunnen beleggers profiteren van de stabiele rente-inkomsten en potentiƫle waardestijgingen van de aandelen. Als de marktprijs van de gewone aandelen stijgt, kan de obligatiehouder ervoor kiezen om de obligatie om te zetten in aandelen en zo de waardestijging te benutten.

Conversieratio en conversieprijs

Een ander belangrijk kenmerk van een convertible bond is de conversieratio, die aangeeft hoeveel gewone aandelen de obligatiehouder ontvangt bij conversie. Deze conversieratio wordt vooraf bepaald en staat vermeld in de voorwaarden van de convertible bond. Het aantal gewone aandelen dat de houder ontvangt, kan variƫren, afhankelijk van de conversieratio en de nominale waarde van de obligatie.

Daarnaast wordt bij de uitgifte van een convertible bond ook een conversieprijs vastgesteld. Dit is de prijs waartegen de obligatiehouder de convertible bond kan omzetten in gewone aandelen. De conversieprijs is meestal hoger dan de marktprijs van de gewone aandelen op

het moment van uitgifte, waardoor de obligatiehouder een eventuele waardestijging van de aandelen kan benutten.