Corporate bond

by admin

Een corporate bond is een obligatie die wordt uitgegeven door een bedrijf. In tegenstelling tot staatsobligaties of municipal bonds, die worden uitgegeven door de overheid, worden corporate bonds uitgegeven door particuliere bedrijven. Deze obligaties hebben verschillende kenmerken die ze onderscheiden van andere soorten obligaties.

Belastbaarheid door de belastingdienst

Een van de specifieke kenmerken van corporate bonds is dat ze belastbaar zijn door de belastingdienst. Dit betekent dat de rente-inkomsten die beleggers ontvangen op deze obligaties worden beschouwd als belastbaar inkomen en daarom onderhevig zijn aan belastingen. De exacte belastingbehandeling kan variëren, afhankelijk van de wetgeving en regelgeving van het betreffende rechtsgebied.

Nominaal bedrag van $1000

Een ander belangrijk kenmerk van corporate bonds is het nominaal bedrag. Corporate bonds hebben doorgaans een nominaal bedrag van $1000. Dit betekent dat de waarde van de obligatie wordt uitgedrukt als $1000, wat het standaardbedrag is waarop rente en terugbetaling van het kapitaal zijn gebaseerd. Dit nominaal bedrag maakt het gemakkelijker voor beleggers om de waarde en rendementen van de obligaties te begrijpen en te vergelijken.

Gelijke vervaldatum per uitgifte

Een ander kenmerk van corporate bonds is dat obligaties die behoren tot dezelfde uitgifte een gelijke vervaldatum hebben. Dit betekent dat alle obligaties die bij dezelfde uitgifte worden uitgegeven, op hetzelfde moment aflopen. Dit is anders dan bij andere soorten obligaties, waarbij de vervaldatums kunnen variëren. Het hebben van een gelijke vervaldatum per uitgifte kan nuttig zijn voor beleggers, omdat het hen in staat stelt om de looptijd en het rendement van de obligaties beter te plannen.

Verhandeling op de beurs en notering in kranten

Corporate bonds worden verhandeld op de beurs, waardoor beleggers de mogelijkheid hebben om ze te kopen en verkopen op secundaire markten. Dit biedt liquiditeit en flexibiliteit aan beleggers die hun posities willen aanpassen of hun obligaties willen verkopen voordat ze volledig zijn afgelost. Bovendien worden de koersen van corporate bonds vermeld in financiële kranten en andere bronnen, waardoor beleggers de actuele marktprijzen en rendementen kunnen volgen en analyseren.

Kortom, corporate bonds zijn obligaties die worden uitgegeven door bedrijven. Ze verschillen van staatsobligaties en municipal bonds door kenmerken zoals belastbaarheid, een nominaal bedrag van $1000, een gelijke vervaldatum per uitgifte en verhandeling op de beurs met noteringen in de media. Deze kenmerken maken corporate bonds een belangrijk instrument voor beleggers die op zoek zijn naar vaste rente-inkomsten en diversificatie in hun beleggingsportefeuille.