Definitie dow jones index

by admin

De Dow Jones Index is een belangrijke maatstaf voor de prestaties van de aandelenmarkt in de Verenigde Staten. Het is een indexcijfer dat wordt berekend op basis van de koersen van een dertigtal grote fondsen die worden verhandeld op de New York Stock Exchange (NYSE). De Dow Jones Index, ook wel bekend als de Dow Jones Industrial Average (DJIA), werd voor het eerst berekend in 1896 en is sindsdien uitgegroeid tot een van de meest bekende en gevolgde indices ter wereld.

Indexcijfer van dertig grote fondsen

De Dow Jones Index vertegenwoordigt een selectie van dertig toonaangevende bedrijven in verschillende sectoren van de Amerikaanse economie. Deze bedrijven zijn zorgvuldig gekozen om een breed scala aan industrieën en sectoren te vertegenwoordigen, waaronder technologie, financiën, consumptiegoederen en gezondheidszorg. Enkele van de bekende bedrijven die zijn opgenomen in de Dow Jones Index zijn Apple, Microsoft, Boeing, Coca-Cola en JPMorgan Chase.

Het indexcijfer zelf wordt berekend door de totale waarde van de dertig aandelen op te tellen en te delen door een zogenaamde “deler”. Deze deler wordt aangepast om rekening te houden met factoren zoals aandelensplitsingen, dividenduitkeringen en andere gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op de waarde van de index. Het resultaat is een gewogen gemiddelde dat de prestaties van de geselecteerde aandelen weergeeft.

Belang en impact

De Dow Jones Index is van groot belang in de financiële wereld en heeft een significante impact op de markten. Het fungeert als een barometer voor de algemene gezondheid en richting van de Amerikaanse aandelenmarkt. Het wordt vaak gebruikt als referentiepunt om de prestaties van individuele aandelen, beleggingsfondsen en andere financiële instrumenten te beoordelen.

Daarnaast wordt de Dow Jones Index regelmatig geciteerd in de media en gebruikt als indicator voor economische ontwikkelingen en markttrends. Sterke stijgingen of dalingen in de index kunnen het sentiment van beleggers beïnvloeden en kunnen van invloed zijn op de bredere economie.

Historische betekenis van de dow jones index

De Dow Jones Index heeft een rijke geschiedenis en heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een symbool van de Amerikaanse economie. Het indexcijfer heeft vele ups en downs gekend, en heeft historische momenten vastgelegd die van invloed waren op de financiële wereld. De Dow Jones Index heeft crises zoals de Grote Depressie in de jaren 1930, de beurscrash van 1987 en de financiële crisis van 2008 geregistreerd. Deze momenten weerspiegelen de volatiliteit van de markt en de impact van wereldgebeurtenissen op de beleggerssentimenten. Ondanks deze uitdagingen heeft de Dow Jones Index zich weten te herstellen en heeft het nieuwe hoogtepunten bereikt, waaronder de mijlpaal van 20.000 punten in 2017 en 30.000 punten in 2020. Deze historische momenten illustreren de veerkracht van de Amerikaanse aandelenmarkt en de rol van de Dow Jones Index als een weergave van economische vooruitgang en beleggersvertrouwen.