Federal call: een telefoontje van de vermogensbeheerder

by admin

Een Federal Call is een specifiek type telefoontje dat een belegger kan ontvangen van zijn vermogensbeheerder. Het is een belangrijk communicatiemiddel dat wordt gebruikt om de belegger op de hoogte te stellen van een potentiƫle situatie waarin er mogelijk meer eigen vermogen nodig is om zijn beleggingen te dekken bij een Margin Account.

Wanneer een vermogensbeheerder een Federal Call initieert, is het doel om de belegger bewust te maken van een verandering in de vermogenspositie en de risico’s die daarmee gepaard gaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de waarde van de beleggingen in de Margin Account is gedaald en het eigen vermogen van de belegger niet langer voldoende is om eventuele verliezen te dekken. De vermogensbeheerder neemt dan contact op om de belegger te informeren over deze situatie en om aan te geven dat er mogelijk extra eigen vermogen nodig is om de beleggingen te beschermen.

Margin account: onderpand voor investeringsverplichtingen

Een Margin Account is een rekening die beleggers in staat stelt om te handelen met geleend geld. Wanneer een belegger een Margin Account opent, wordt er een bepaalde hoeveelheid geld of aandelen apart gezet als onderpand. Dit onderpand fungeert als een bewijs voor de vermogensbeheerder dat de belegger in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Het hebben van een Margin Account biedt beleggers de mogelijkheid om meer kapitaal te lenen dan ze daadwerkelijk op hun rekening hebben. Dit stelt hen in staat om grotere beleggingsposities in te nemen en potentieel hogere rendementen te behalen. Echter, het lenen van geld om te beleggen brengt ook risico’s met zich mee. Als de waarde van de beleggingen in de Margin Account daalt, kan het voorkomen dat het eigen vermogen van de belegger niet langer voldoende is om eventuele verliezen te dekken.

Noodzaak van extra eigen vermogen bij een margin account

Wanneer een vermogensbeheerder een Federal Call initieert, is dit meestal een indicatie dat er een probleem is ontstaan in de Margin Account van de belegger. Dit probleem kan ontstaan doordat de waarde van de beleggingen is gedaald en het eigen vermogen niet meer toereikend is om mogelijke verliezen te dekken. In zo’n situatie informeert de vermogensbeheerder de belegger dat er mogelijk extra eigen vermogen nodig is om de beleggingen te beschermen en aan de verplichtingen te voldoen.