Definitie federal funds

by admin

Federal Funds verwijst naar de bedragen die banken bij de Federale Reserve moeten hebben uitstaan om liquide te blijven en te kunnen blijven voldoen aan hun kortlopende verplichtingen. Deze financiële middelen spelen een cruciale rol in het Amerikaanse banksysteem en dragen bij aan het handhaven van de stabiliteit en liquiditeit van de banksector.

Rol van de federale reserve

De Federale Reserve, ook wel de centrale bank van de Verenigde Staten genoemd, heeft als een van haar belangrijkste taken het bevorderen van een gezonde en stabiele financiële sector. Een van de manieren waarop de Federale Reserve dit doet, is door toezicht te houden op de liquiditeit van banken. Liquiditeit verwijst naar de beschikbaarheid van voldoende liquide middelen om aan financiële verplichtingen te voldoen.

Noodzaak van liquide middelen

Om aan hun kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen, hebben banken een bepaalde hoeveelheid liquide middelen nodig. Deze liquide middelen omvatten contant geld, deposito’s bij andere banken en bepaalde activa die snel kunnen worden omgezet in geld. Banken moeten ervoor zorgen dat ze te allen tijde over voldoende liquide middelen beschikken om eventuele onverwachte uitgaven of verplichtingen aan hun klanten na te kunnen komen. Het niet hebben van voldoende liquide middelen kan leiden tot financiële stress en zelfs tot liquiditeitscrises, waarbij banken hun verplichtingen niet kunnen nakomen.

Het federal funds-systeem:

Het Federal Funds-systeem is een mechanisme waarmee banken onderling geld kunnen lenen of uitlenen om hun kortetermijnbehoeften aan liquide middelen te vervullen. Banken die een overschot aan liquide middelen hebben, kunnen deze tijdelijk uitlenen aan banken die een tekort hebben. Deze leningen worden meestal aangegaan voor een zeer korte periode, meestal slechts voor één dag. Het Federal Funds-systeem stelt banken in staat om hun liquiditeitsbehoeften flexibel en efficiënt te beheren.

De rol van de federale reserve in federal funds

Als toezichthouder en beheerder van het Federal Funds-systeem fungeert de Federale Reserve als een tussenpersoon tussen banken die geld uitlenen en banken die geld lenen. De Federale Reserve stelt rentetarieven vast waartegen banken onderling kunnen lenen en uitlenen. Deze rentetarieven worden beïnvloed door de monetaire beleidsdoelstellingen van de Federale Reserve, waaronder het bevorderen van economische groei, prijsstabiliteit en werkgelegenheid. Door deze rentetarieven te verhogen of te verlagen, kan de Federale Reserve de liquiditeit in de banksector beïnvloeden en zo het monetaire beleid sturen.