Definitie margin requirement

by admin

Een margin requirement, ook wel bekend als de vereiste margin, verwijst naar het minimale bedrag dat een klant moet inleggen in de vorm van geld of effecten op een margin account. Het doel van een margin requirement is om ervoor te zorgen dat klanten voldoende eigen vermogen hebben om eventuele verliezen op te vangen en de risico’s van het handelen op margin te beperken.

Regulation T

Regulation T is een regelgeving opgesteld door de Federal Reserve Board die specifieke richtlijnen vaststelt met betrekking tot margin requirements. Volgens Regulation T is een minimale inleg van $2000 of 50% van de aankoopprijs van de effecten vereist voor klanten die aandelen kopen op margin. Deze regelgeving is bedoeld om de stabiliteit en integriteit van de financiële markten te waarborgen en ervoor te zorgen dat klanten voldoende kapitaal hebben om aan hun verplichtingen te voldoen.

Minimale inleg

De margin requirement vereist dat klanten een bepaald bedrag inleggen om toegang te krijgen tot een margin account. Dit bedrag kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals het beleid van de betrokken financiële instelling en het type effecten dat wordt verhandeld. Het is belangrijk om te begrijpen dat de margin requirement dient ter bescherming van zowel de klant als de financiële instelling.

Een minimale inleg van $2000 of 50% van de aankoopprijs van de effecten betekent dat een klant bijvoorbeeld, als ze effecten ter waarde van $4000 willen kopen op margin, minimaal $2000 moet inleggen. Dit zorgt ervoor dat klanten een zekere mate van eigen vermogen hebben in het account en verkleint het risico voor de financiële instelling.

Risicobeheer

De margin requirement speelt een cruciale rol in het risicobeheer van margin accounts. Door een minimale inleg te eisen, worden klanten gedwongen een bepaald niveau van eigen vermogen aan te houden, wat de kans op grote verliezen verkleint. Hierdoor kunnen klanten alleen handelen met een deel van hun eigen vermogen, terwijl ze geleend geld gebruiken om de rest van de aankoop te financieren.

Het doel van risicobeheer is om de kans op verliezen te beperken en ervoor te zorgen dat klanten in staat zijn om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. De margin requirement helpt bij het identificeren en beperken van het risico dat gepaard gaat met het handelen op margin. Door een minimale inleg te eisen, wordt de financiële positie van klanten versterkt en worden ze aangemoedigd om verantwoorde handelsbeslissingen te nemen.