Net asset value (NAV) – de marktwaarde van een aandeel van een mutual fund

by admin

De Net Asset Value (NAV), ook wel bekend als de nettowaarde per aandeel, verwijst naar de marktwaarde van een aandeel van een mutual fund. Een mutual fund, ook wel een beleggingsfonds genoemd, is een collectieve beleggingsvorm waarbij het vermogen van verschillende beleggers wordt samengevoegd en beheerd door een professionele vermogensbeheerder.

Berekening van de NAV

De NAV van een aandeel wordt dagelijks berekend na het sluiten van de beurs. Het is de waarde per aandeel van het fonds op dat specifieke tijdstip. Deze berekening is gebaseerd op de marktwaarde van de activa minus de schulden van het fonds, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Met andere woorden, de NAV vertegenwoordigt de intrinsieke waarde van het fonds per aandeel.

Invloed van de biedprijs op de NAV

De biedprijs van een aandeel van een mutual fund loopt gelijk met de NAV. Het is de prijs waartegen beleggers hun aandelen kunnen verkopen. Aangezien de NAV de marktwaarde van het aandeel vertegenwoordigt, zal de biedprijs doorgaans overeenkomen met deze waarde. Beleggers kunnen hun aandelen dus verhandelen tegen de NAV-prijs, waardoor ze de mogelijkheid hebben om in- of uit te stappen tegen de actuele waarde van het fonds.

Dagelijkse berekening van de NAV

Het proces van het berekenen van de NAV van een mutual fund vindt plaats na het sluiten van de beurs. Op dat moment worden de marktwaarde van de activa en de schulden van het fonds geëvalueerd. Vervolgens wordt de nettowaarde berekend door de totale waarde van de activa te verminderen met de totale waarde van de schulden, en dit bedrag te delen door het aantal uitstaande aandelen. Deze dagelijkse berekening zorgt ervoor dat beleggers altijd de meest actuele waarde van hun investeringen kennen.

Belang van de NAV voor beleggers

Voor beleggers is de NAV een belangrijke maatstaf om de waarde van hun beleggingen in een mutual fund te bepalen. Het stelt hen in staat om de prestaties van het fonds te volgen en te vergelijken met andere beleggingsmogelijkheden. Bovendien kunnen beleggers de NAV gebruiken om de waarde van hun aandelen te bepalen bij het kopen of verkopen van aandelen in het fonds.

De invloed van kosten op de NAV

De NAV van een mutual fund kan beïnvloed worden door kosten die in rekening worden gebracht door het fonds. Deze kosten, zoals beheerskosten en transactiekosten, worden afgetrokken van de activa van het fonds en hebben daardoor invloed op de uiteindelijke NAV. Het is belangrijk voor beleggers om zich bewust te zijn van deze kosten en hun impact op de rendementen van het fonds.