Round lot: een algemeen geaccepteerde handelshoeveelheid op een effectenbeurs

by admin

Op effectenbeurzen over de hele wereld worden beleggingen verhandeld in verschillende hoeveelheden. Een term die vaak wordt gebruikt om de standaardhandelshoeveelheid aan te duiden, is het “round lot”. Het verwijst naar een algemeen geaccepteerde hoeveelheid van een bepaald effect dat op de beurs kan worden verhandeld.

Round lot op de New York Stock exchange

Op de New York Stock Exchange (NYSE), een van ’s werelds grootste effectenbeurzen, wordt een round lot gedefinieerd als de standaardhoeveelheid waarin effecten worden verhandeld. Voor aandelen op de NYSE bestaat een round lot uit 100 aandelen. Dit betekent dat beleggers meestal in veelvouden van 100 aandelen handelen, waarbij het aantal aandelen altijd een veelvoud is van 100.

Round lot voor obligaties op de New York stock exchange

Naast aandelen worden op de NYSE ook obligaties verhandeld. Voor obligaties geldt een iets andere round lot-regel. Hierbij wordt de handelshoeveelheid uitgedrukt in nominale waarde. Voor de meeste obligaties op de NYSE bedraagt een round lot doorgaans $1.000. Dit betekent dat beleggers meestal in veelvouden van $1.000 handelen bij het kopen of verkopen van obligaties. Er zijn echter ook obligaties waarbij een round lot $5.000 kan bedragen.

Voordelen van round lots

Het gebruik van round lots heeft verschillende voordelen voor beleggers en de effectenmarkt als geheel. Het helpt bij het bevorderen van liquiditeit, omdat het beleggers in staat stelt om effecten gemakkelijker te verhandelen zonder fragmentatie van handelsorders. Bovendien kan het gebruik van round lots de transactiekosten verlagen, aangezien beleggers vaak profiteren van lagere provisies bij het verhandelen van grotere hoeveelheden effecten.

Round lot in internationale beurzen

Naast de New York Stock Exchange (NYSE) hanteren ook andere internationale beurzen round lots als standaardhandelshoeveelheden. De specifieke aantallen kunnen echter variƫren tussen verschillende beurzen en markten. Bijvoorbeeld, op de London Stock Exchange (LSE) wordt een round lot voor aandelen vaak gedefinieerd als 1.000 aandelen, terwijl op de Tokyo Stock Exchange (TSE) een round lot vaak 100 aandelen is. Het is belangrijk voor beleggers om de specifieke regels en standaarden van elke beurs te begrijpen wanneer ze effecten verhandelen.

Round lot en odd lot

Tegenover het round lot staat het begrip “odd lot”. Een odd lot verwijst naar een hoeveelheid effecten die kleiner is dan het round lot. In plaats van de standaardhandelshoeveelheid te volgen, kan een belegger ervoor kiezen om slechts enkele aandelen te verhandelen. Odd lots worden vaak gezien als minder liquide en kunnen hogere transactiekosten met zich meebrengen. Sommige beurzen hebben zelfs aparte handelsmechanismen voor odd lots om tegemoet te komen aan beleggers die in kleinere hoeveelheden willen handelen.