Strike price: definitie en betekenis

by admin

De strike price, ook wel bekend als uitoefenprijs, is een belangrijk begrip binnen de financiële wereld, met name bij optiehandel. Het verwijst naar de vooraf vastgestelde prijs waartegen een bepaald aandeel of onderliggend goed kan worden gekocht (bij het uitoefenen van een call-optie) of verkocht (bij het uitoefenen van een put-optie) gedurende een specifieke periode. De strike price is dus de prijs waartegen de transactie plaatsvindt bij het uitoefenen van de optie.

Call-optie: een optie om te kopen

Een call-optie geeft de houder het recht (maar niet de verplichting) om een bepaald aandeel of goed te kopen tegen de strike price gedurende een vooraf bepaalde periode. Als de marktprijs van het onderliggende goed op dat moment hoger is dan de strike price, kan de houder van de call-optie de optie uitoefenen en het goed kopen tegen een lagere prijs. Dit stelt de houder in staat om te profiteren van een stijging van de marktprijs.

Put-optie: een optie om te verkopen

Een put-optie daarentegen geeft de houder het recht (maar niet de verplichting) om een bepaald aandeel of goed te verkopen tegen de strike price gedurende een vooraf bepaalde periode. Als de marktprijs van het onderliggende goed op dat moment lager is dan de strike price, kan de houder van de put-optie de optie uitoefenen en het goed verkopen tegen een hogere prijs. Dit stelt de houder in staat om te profiteren van een daling van de marktprijs.

Belang van de strike price

De keuze van de strike price is een cruciale factor bij het handelen in opties. Het beïnvloedt de winstgevendheid van een optie op het moment van uitoefening. Een lagere strike price bij een call-optie kan bijvoorbeeld de kans vergroten dat de optie in-the-money is (waarbij de marktprijs hoger is dan de strike price) en dus winstgevend is bij uitoefening. Omgekeerd kan een hogere strike price bij een put-optie de kans vergroten dat de optie in-the-money is (waarbij de marktprijs lager is dan de strike price) en dus winstgevend is bij uitoefening.

Invloed van tijd op de strike price

Het tijdsaspect is ook van invloed op de strike price. Opties met een langere looptijd hebben vaak hogere strike prices, omdat er meer tijd is voor mogelijke prijsbewegingen in het voordeel van de optiehouder. Opties met een kortere looptijd hebben daarentegen vaak lagere strike prices, omdat er minder tijd is voor prijsbewegingen.