Wat betekent “At the Money”?

by admin

“At the Money” is een term die veel wordt gebruikt in de wereld van optiehandel. Het verwijst naar de specifieke situatie waarin de uitoefenprijs van een optiecontract gelijk is aan of zeer dicht bij de huidige prijs van de onderliggende aandelen of futures.

Uitleg van “At the Money”

Bij optiehandel zijn er verschillende uitoefenprijzen beschikbaar voor zowel call- als putopties. De uitoefenprijs is de prijs waartegen de optiehouder het onderliggende effect kan kopen of verkopen wanneer de optie wordt uitgeoefend.

Wanneer een optie “In the Money” is, betekent dit dat de uitoefenprijs gunstig is voor de optiehouder. Bij een call-optie betekent dit dat de uitoefenprijs lager is dan de huidige prijs van het onderliggende effect, waardoor de optiehouder de mogelijkheid heeft om de aandelen te kopen tegen een prijs die lager is dan de marktprijs. Bij een putoptie is de uitoefenprijs hoger dan de huidige prijs, waardoor de optiehouder het recht heeft om de aandelen te verkopen tegen een prijs die hoger is dan de marktprijs.

Aan de andere kant, wanneer een optie “Out of the Money” is, betekent dit dat de uitoefenprijs niet gunstig is voor de optiehouder. Bij een call-optie is de uitoefenprijs hoger dan de huidige prijs, waardoor de optiehouder de aandelen niet tegen een winstgevende prijs kan kopen. Bij een putoptie is de uitoefenprijs lager dan de huidige prijs, waardoor de optiehouder de aandelen niet tegen een prijs hoger dan de marktprijs kan verkopen.

De betekenis van “At the Money”

Wanneer een optie “At the Money” is, bevindt de uitoefenprijs zich precies op hetzelfde niveau als de huidige prijs van de onderliggende aandelen of futures. Dit betekent dat er op dat moment geen intrinsieke waarde in de optie zit. Als gevolg hiervan zou het direct uitoefenen van de optie geen directe winst of verlies opleveren voor de optiehouder.

Voorbeeld van een “At the Money” optie

Stel je voor dat de huidige prijs van aandeel XYZ $50 is. Als je een call-optie hebt met een uitoefenprijs van $50, dan zou deze optie als “At the Money” worden beschouwd. In dit geval zou de optiehouder geen intrinsieke waarde hebben omdat de uitoefenprijs gelijk is aan de huidige prijs van het aandeel. Als de optiehouder ervoor zou kiezen om de optie direct uit te oefenen, zou hij de aandelen tegen dezelfde prijs kunnen kopen als de huidige marktprijs. Aangezien er geen direct voordeel is bij het uitoefenen van de optie, kan de optiehouder ervoor kiezen om de optie niet uit te oefenen en te wachten op mogelijke veranderingen in de marktomstandigheden.