Wat is een bear raid?

by admin

Een bear raid, ook wel bekend als een berenaanval, is een manipulatieve handelsstrategie die wordt toegepast door beleggers op Wall Street. Bij een bear raid proberen deze beleggers de prijs van een specifiek aandeel kunstmatig te verlagen door grote hoeveelheden van dat aandeel te verkopen via short-selling. Short-selling is een strategie waarbij beleggers aandelen verkopen die ze niet in hun bezit hebben, in de verwachting dat de prijs zal dalen. Ze kunnen later dezelfde aandelen terugkopen tegen een lagere prijs en het verschil als winst behouden.

Het doel van een bear raid

Het doel van een bear raid is om te profiteren van de resulterende koersdaling. Door grote hoeveelheden aandelen via short-selling te verkopen, creƫren de beleggers een verkoopdruk op de markt. Dit kan leiden tot een daling van de vraag naar het betreffende aandeel en daardoor tot een verlaging van de prijs. De beleggers hopen te profiteren van deze koersdaling door de aandelen later tegen een lagere prijs terug te kopen en het verschil als winst te behouden.

Verboden door de securities & exchange commission (SEC)

Het uitvoeren van een bear raid wordt beschouwd als een illegale praktijk en is verboden door de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC). De SEC is een regulerende instantie die toezicht houdt op de effectenmarkten in de Verenigde Staten en de belangen van investeerders beschermt. Het verbod op bear raids is ingesteld vanwege de schadelijke effecten die deze praktijk kan hebben op de markt en de investeerders.

Redenen voor het verbod

Bear raids kunnen de markt verstoren en oneerlijke handelspraktijken in de hand werken. Beleggers die betrokken zijn bij bear raids kunnen misleidende informatie verspreiden om anderen te overtuigen van de vermeende overwaardering van het betreffende aandeel. Dit kan leiden tot een ongegronde paniekverkoop door andere investeerders, wat de koers verder kan doen dalen. Bovendien kunnen bear raids de markt verstoren door een onnatuurlijke druk op de prijs van het aandeel uit te oefenen, waardoor de normale werking van vraag en aanbod wordt verstoord.

Acties van de SEC

Om de integriteit van de financiƫle markten te handhaven, neemt de SEC actie tegen beleggers die betrokken zijn bij bear raids en andere vormen van marktmanipulatie. De SEC kan boetes opleggen aan overtreders, sancties afdwingen en zelfs overgaan tot strafrechtelijke vervolging. Door dergelijke maatregelen af te dwingen, streeft de SEC ernaar om een eerlijke, transparante en goed functionerende markt te waarborgen waarin investeerders met vertrouwen kunnen handelen.