Definitie van Bookbuilding

by admin

Bookbuilding is een proces dat wordt gebruikt bij het plaatsen van grote aandelen- of obligatie-emissies door een bankensyndicaat. Het doel van bookbuilding is om de emissie succesvol te plaatsen door vooraf de vraag naar de effecten te onderzoeken en de prijs en hoeveelheid vast te stellen op basis van de interesse van potentiële investeerders. Dit proces zorgt ervoor dat de afzet van de emissie verzekerd is.

Hoe werkt bookbuilding?

Het bookbuildingproces begint met de selectie van een bankensyndicaat, dat bestaat uit een groep financiële instellingen die de emissie gezamenlijk ondersteunen en op de markt brengen. Deze banken spelen een cruciale rol bij het vaststellen van de prijs en hoeveelheid van de aangeboden effecten.

Tijdens de bookbuildingperiode verzamelen de banken informatie over de interesse van potentiële investeerders. Dit kan onder andere gebeuren door middel van roadshows, waarbij het bedrijf of de emittent presentaties geeft aan potentiële investeerders om interesse te wekken.

Potentiële investeerders geven tijdens het bookbuildingproces aan tegen welke prijs en hoeveelheid ze bereid zijn de effecten te kopen. Deze informatie wordt verzameld in een “boek” (het bookbuildingboek), waarin alle ontvangen biedingen en hun voorwaarden worden geregistreerd.

Op basis van de biedingen in het bookbuildingboek kan het syndicaat de vraag naar de effecten evalueren en een prijsbereik vaststellen. Dit prijsbereik weerspiegelt de prijs waarvoor er voldoende vraag is om de emissie succesvol te plaatsen.

Uiteindelijk wordt de definitieve prijs en hoeveelheid van de effecten bepaald, rekening houdend met de vraag van investeerders en de marktomstandigheden. Het syndicaat zorgt voor de verdeling van de effecten aan de investeerders die hebben ingeschreven tijdens de bookbuildingperiode.

Voordelen van bookbuilding

Bookbuilding biedt verschillende voordelen ten opzichte van andere methoden voor het plaatsen van emissies. Het stelt emittenten in staat om de interesse van investeerders te peilen voordat de prijs en hoeveelheid van de effecten definitief worden vastgesteld. Hierdoor kan de emissie op een prijsniveau worden geplaatst waarvoor er voldoende vraag is, waardoor het risico op ondergeprijsde of onverkochte effecten wordt verminderd.

Bovendien kan bookbuilding leiden tot een efficiëntere prijsvorming, omdat het proces gebaseerd is op de daadwerkelijke interesse van investeerders. Dit kan resulteren in een betere prijsstelling en een grotere kans op een succesvolle emissie.