Definitie van een bridge loan

by admin

Een bridge loan is een lening die wordt verstrekt voor een relatief korte periode, meestal variërend van enkele weken tot maximaal twee jaar. Het is bedoeld om een specifieke financiële behoefte te dekken gedurende de overbruggingsperiode tussen twee verschillende gebeurtenissen, zoals de aankoop van een nieuw huis voordat de verkoop van een oud huis is afgerond.

Korte termijn lening

Een bridge loan wordt beschouwd als een korte termijn lening, vanwege de beperkte duur van de financiering. Het is ontworpen om snel beschikbaar te zijn en kan nuttig zijn in situaties waarin er een tijdelijke behoefte is aan extra geld. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij het financieren van een bedrijfsuitbreiding, het overbruggen van een liquiditeitstekort of het ondersteunen van een acquisitie.

Ook wel swing loan genoemd

Een bridge loan staat ook bekend als een swing loan. Deze termen worden vaak door elkaar gebruikt en verwijzen naar dezelfde soort lening. De term “swing loan” impliceert dat de lening helpt om soepel over te stappen van de ene financiële situatie naar de andere, waarbij de tijdelijke kloof wordt overbrugd.

Toepassingen van bridge loans

Bridge loans worden in verschillende situaties gebruikt. Voor particulieren kunnen ze worden ingezet bij het kopen van een nieuw huis voordat het oude huis is verkocht, waardoor de overgang tussen de twee woningen vloeiender verloopt. Bedrijven kunnen bridge loans gebruiken om tijdelijke financiering te verkrijgen voor projecten, investeringen, herfinanciering van schulden of het overbruggen van seizoensgebonden kasstroomproblemen. In alle gevallen biedt de bridge loan een snelle en flexibele oplossing om de tijdelijke financiële behoefte te dekken.

Kenmerken en voorwaarden

Bridge loans hebben meestal hogere rentetarieven dan traditionele langlopende leningen vanwege het kortetermijnkarakter en het hogere risico dat ermee gepaard gaat. Ze kunnen zowel door financiële instellingen als door particuliere geldschieters worden verstrekt. De voorwaarden en vereisten kunnen variëren, afhankelijk van de geldverstrekker, maar over het algemeen vereisen bridge loans onderpand en kunnen ze aanvullende garanties en persoonlijke garanties vereisen.