Broker/dealer: definitie en functie

by admin

Een broker/dealer is een individu of een onderneming die optreedt als handelaar in effectentransacties. Deze term verwijst naar een entiteit die zowel bemiddelt bij de aankoop en verkoop van effecten als handelt voor eigen rekening en risico. Het combineert dus de functies van een makelaar (broker) en een handelaar (dealer) in één entiteit.

Makelaar (broker)

Een makelaar fungeert als tussenpersoon tussen kopers en verkopers van effecten. Het belangrijkste doel van een makelaar is om orders van klanten uit te voeren en te zorgen voor een vlotte afhandeling van transacties. Makelaars hebben meestal geen eigen belang bij de effecten die ze verhandelen, maar verdienen hun inkomsten door middel van commissies of vergoedingen op basis van de transacties die ze uitvoeren.

Handelaar (dealer)

Een handelaar is daarentegen een marktpartij die effecten verhandelt voor eigen rekening en risico. Ze kopen effecten om ze later met winst te verkopen of verkopen effecten die ze in bezit hebben. Handelaren kunnen actief zijn op verschillende financiële markten, zoals aandelenmarkten, obligatiemarkten of grondstoffenmarkten. Ze verdienen winst door het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs van de effecten, evenals door eventuele rente, dividenden of andere inkomsten die voortvloeien uit hun posities.

Gecombineerde functies

Een broker/dealer oefent zowel de rol van makelaar als die van handelaar uit. Dit betekent dat ze orders van klanten kunnen uitvoeren, maar ook hun eigen posities kunnen innemen op de markt. Ze kunnen effecten kopen en verkopen voor klanten en tegelijkertijd handelen met hun eigen kapitaal. Dit stelt hen in staat om te profiteren van marktbewegingen en winst te maken op basis van hun eigen handelsactiviteiten.

Het is belangrijk op te merken dat broker/dealers onderworpen zijn aan regelgeving en toezicht om de belangen van klanten te beschermen en de integriteit van de financiële markten te waarborgen. Afhankelijk van het rechtsgebied waarin ze opereren, moeten broker/dealers zich houden aan specifieke regels en voorschriften, zoals het verkrijgen van de juiste vergunningen en het voldoen aan de vereisten voor kapitaalreserves en rapportage. Deze regelgeving is bedoeld om transparantie en vertrouwen in de effectenhandel te bevorderen.