Churning in de financiële wereld: het risico voor klanten

by admin

Churning, ook bekend als overmatig handelen, verwijst naar het uitvoeren van een buitensporig aantal transacties op rekening van een klant door een effectenmakelaar. Dit fenomeen komt vaak voor in de financiële wereld, waarbij de makelaar profiteert van commissies die worden verdiend op elke transactie. Helaas leidt churning doorgaans tot weinig voordelen voor de klant, terwijl ze mogelijk aanzienlijke kosten en risico’s met zich meebrengt.

Wat is churning?

Churning is een praktijk waarbij een effectenmakelaar frequente en onnodige transacties uitvoert op rekening van een klant, zelfs als er geen reële behoefte of doel achter zit. Dit betekent dat er transacties worden uitgevoerd zonder een duidelijke strategie of plan dat aansluit bij de beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid van de klant.

Deze overmatige handelsactiviteit resulteert in aanzienlijke handelskosten voor de klant. Elke transactie brengt commissies, spreads en andere vergoedingen met zich mee, die cumulatief kunnen oplopen en het rendement van de klant negatief kunnen beïnvloeden. Daarnaast vergroot churning ook het risico voor de klant. Elke nieuwe transactie brengt nieuwe blootstelling aan de markt met zich mee, wat kan leiden tot verliezen als gevolg van volatiliteit of ongunstige marktomstandigheden.

Het motief achter churning: winst voor de makelaar

Het voornaamste motief achter churning is de financiële prikkel voor de makelaar. Elke transactie genereert commissie voor de makelaar, waardoor het volume van de handel direct gerelateerd is aan hun inkomsten. Door het uitvoeren van een groot aantal transacties kunnen makelaars hun commissies verhogen, zelfs als dit niet in het belang van de klant is. Dit conflict van belangen kan resulteren in een situatie waarin de makelaar handelt met het doel om hun eigen winst te maximaliseren, in plaats van de beste belangen van de klant te behartigen.

De schadelijke gevolgen van churning voor klanten

Churning heeft doorgaans weinig voordelen voor klanten en kan schadelijke gevolgen hebben. Klanten worden blootgesteld aan hogere handelskosten en dragen een verhoogd risico zonder dat er een duidelijke strategie of doelstelling achter de transacties zit. Hierdoor kunnen klanten aanzienlijke verliezen lijden.

Bovendien kan churning leiden tot een verstoring van de portefeuille van de klant. Door frequente transacties kan de oorspronkelijke diversificatie van de portefeuille verstoord raken, waardoor de klant mogelijk niet langer de beoogde spreiding heeft om risico’s te beheersen. Daarnaast kan het

voortdurend verhandelen van effecten emotionele stress veroorzaken voor de klant, wat kan leiden tot irrationele beslissingen en verlies van vertrouwen in de makelaar en de financiële markten in het algemeen.

De rol van effectenmakelaars en de schending van fiduciaire plicht

Effectenmakelaars hebben een fiduciaire plicht om het beste belang van hun klanten te behartigen. Ze moeten handelen in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid van de klant, waarbij ze de ethische verantwoordelijkheid hebben om de klant op een eerlijke en transparante manier te behandelen.