Definitie van clearing

by admin

Clearing is een proces dat betrekking heeft op de afwikkeling van effectentransacties. Het vormt een essentieel onderdeel van de financiële markten en zorgt ervoor dat handelstransacties tussen kopers en verkopers van effecten op een efficiënte en veilige manier worden verwerkt.

Wat is clearing?

Clearing kan worden omschreven als het proces waarbij een derde partij, meestal een clearinghuis of een centrale tegenpartij (CCP), zich als tussenpersoon opstelt tussen de koper en de verkoper van effecten. Deze derde partij zorgt ervoor dat de transactie correct wordt afgehandeld en dat de verplichtingen van beide partijen worden nagekomen.

Het belang van clearing

Clearing is van cruciaal belang omdat het verschillende voordelen biedt aan de marktdeelnemers en het financiële systeem als geheel. Ten eerste vermindert clearing het tegenpartijrisico, wat het risico is dat een van de partijen bij de transactie niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Door een clearinghuis in te schakelen, worden de risico’s verspreid en beheerd, waardoor het systeem stabieler wordt.

Daarnaast vergemakkelijkt clearing de afwikkeling van transacties. In plaats van dat kopers en verkopers rechtstreeks met elkaar moeten afrekenen, worden de betalingen en leveringen gecentraliseerd en gecoördineerd door het clearinghuis. Dit vermindert de complexiteit en operationele lasten voor de marktdeelnemers.

Hoe werkt clearing?

Het clearingproces omvat verschillende stappen. Allereerst worden de handelsgegevens doorgegeven aan het clearinghuis, waar ze worden geverifieerd en geregistreerd. Vervolgens worden de financiële verplichtingen van beide partijen berekend, zoals de betaling voor de gekochte effecten en de levering ervan.

Na het vaststellen van de verplichtingen treedt het clearinghuis op als tussenpersoon bij de afwikkeling. Het zorgt ervoor dat de betalingen worden uitgevoerd en de effecten worden overgedragen aan de juiste partijen. Hierbij worden vaak nettingtechnieken gebruikt om de totale verplichtingen te verminderen door betalingen en leveringen te combineren.

Risico’s en regelgeving

Hoewel clearing het tegenpartijrisico vermindert, brengt het clearingproces zelf ook risico’s met zich mee. Een verkeerde afwikkeling, operationele fouten of tekortkomingen in de risicobeheersing kunnen negatieve gevolgen hebben voor de markt en de financiële stabiliteit.

Daarom worden clearingactiviteiten nauwlettend gevolgd en gereguleerd door toezichthoudende instanties, zoals centrale banken en financiële autoriteiten. Deze regelgevende instanties stellen vereisten en richtlijnen op om ervoor te zorgen dat de clearinghuizen en CCP’s betrouwbaar en veerkrachtig zijn, en dat ze voldoen aan strikte normen voor risicobeheer.