Coupon bond definitie:

by admin

Een coupon bond is een type obligatie dat wordt uitgegeven met afscheurbare coupons, die afgegeven moeten worden om een betaling van rente te ontvangen. Deze obligaties zijn ‘aan toonder’ en dus niet op naam. hieronder staan een aantal kenmerken.

Afscheurbare coupons

Een coupon bond is voorzien van afscheurbare coupons die aan de obligatie zijn bevestigd. Deze coupons stellen de houder in staat om periodiek rentebetalingen te ontvangen. Elke coupon vertegenwoordigt een specifieke rentebetaling die correspondeert met een bepaalde periode, zoals halfjaarlijks of jaarlijks. Wanneer de vervaldatum van een coupon nadert, kan de houder de coupon afscheuren en deze inleveren bij de uitgevende instantie om de bijbehorende rentebetaling te ontvangen. Dit maakt het voor de obligatiehouder mogelijk om gedurende de looptijd van de obligatie regelmatige rente-inkomsten te genereren.

Aan toonder

Coupon obligaties zijn “aan toonder”, wat betekent dat ze niet op naam staan van een specifieke persoon. In plaats daarvan kunnen ze vrij worden verhandeld en kan elke willekeurige persoon die in het bezit is van de fysieke obligatie de rente innen. Dit systeem vergemakkelijkt de overdracht van eigendom, aangezien de obligatie eenvoudig kan worden doorgegeven van de ene partij naar de andere zonder de noodzaak van het wijzigen van eigendomsregistraties. De houder van de obligatie hoeft alleen maar de fysieke obligatie te presenteren om de rente te innen.

Een coupon bond is een financieel instrument dat bedrijven, overheden en andere organisaties gebruiken om geld op te halen. Bij de uitgifte van een coupon bond gaat de uitgever, ook wel de emittent genoemd, een schuld aan bij de belegger die de obligatie koopt. Door het verstrekken van afscheurbare coupons en het aan toonder zijn van de obligatie, biedt de coupon bond een flexibele en gemakkelijk verhandelbare vorm van schuldfinanciering. Het stelt beleggers in staat om rente-inkomsten te genereren en vergemakkelijkt een efficiƫnte overdracht van eigendom tussen verschillende partijen gedurende de looptijd van de obligatie.

Voordelen van een coupon bond

Coupon bonds bieden verschillende voordelen voor zowel uitgevers als beleggers:

Rente-inkomsten: Voor beleggers biedt een coupon bond een gestage bron van rente-inkomsten. De periodieke coupons, die kunnen variƫren van enkele maanden tot enkele jaren, zorgen ervoor dat beleggers regelmatig rendement ontvangen op hun investering gedurende de looptijd van de obligatie.

Flexibiliteit: Het gebruik van afscheurbare coupons geeft beleggers de flexibiliteit om ervoor te kiezen om de coupons te innen op de vastgestelde betalingsdata of ze te bewaren en op een later tijdstip te innen. Dit stelt beleggers in staat om hun cashflow te beheren en de rente-inkomsten te ontvangen op een tijdstip dat het hen het beste uitkomt.

Overdraagbaarheid: Het “aan toonder” karakter van coupon bonds maakt ze gemakkelijk verhandelbaar. Beleggers kunnen hun obligaties eenvoudig overdragen aan andere partijen door simpelweg de fysieke obligatie over te dragen. Dit vergemakkelijkt liquiditeit op de markt en biedt beleggers de mogelijkheid om hun investeringen te verkopen of te ruilen wanneer dat nodig is.