Definitie van current yield

by admin

Current Yield is een financieel begrip dat gebruikt wordt om het werkelijke rentepercentage van een obligatie te berekenen. Het biedt beleggers een belangrijke maatstaf om de rentabiliteit van een obligatie te beoordelen, rekening houdend met de marktwaarde van de obligatie. In tegenstelling tot het rentepercentage dat op de obligatie zelf vermeld staat, reflecteert Current Yield het daadwerkelijke rendement dat een belegger kan behalen.

Uitleg

De berekening van de Current Yield is gebaseerd op twee essentiële componenten: de jaarlijkse interest van de obligatie en de marktwaarde ervan. Het jaarlijkse interestbedrag is het bedrag dat de obligatiehouder jaarlijks ontvangt als rente. Dit bedrag wordt gedeeld door de marktwaarde van de obligatie, die kan variëren op basis van de vraag en aanbod op de secundaire markt. Het resulterende getal wordt vervolgens uitgedrukt als een percentage en geeft de Current Yield weer.

Een hogere Current Yield duidt doorgaans op een hoger rendement voor de obligatiehouder, terwijl een lagere Current Yield wijst op een lager rendement. Beleggers kunnen de Current Yield gebruiken als een nuttig hulpmiddel om verschillende obligaties met elkaar te vergelijken en de meest aantrekkelijke optie te kiezen op basis van hun rendementsverwachtingen.

Belang van marktwaarde

Het belangrijkste punt bij het begrijpen van Current Yield is dat het rekening houdt met de marktwaarde van de obligatie in plaats van het vermelde rentepercentage. Obligaties worden vaak verhandeld op de secundaire markt, waarbij hun prijzen kunnen fluctueren. Deze prijsschommelingen worden beïnvloed door factoren zoals de rentetarieven, de kredietwaardigheid van de uitgever en de algemene marktomstandigheden. Daarom kan het vermelde rentepercentage op de obligatie afwijken van het werkelijke rendement dat een belegger zal behalen. Current Yield biedt een meer realistische weergave van het rendement door rekening te houden met de actuele marktwaarde.

Risico’s en beperkingen

Het is belangrijk op te merken dat de Current Yield slechts één maatstaf is voor het rendement van een obligatie en dat het geen volledig inzicht geeft in alle aspecten van een belegging. Het houdt bijvoorbeeld geen rekening met de looptijd van de obligatie of eventuele veranderingen in de marktrente gedurende de looptijd. Daarom is het van cruciaal belang om naast de Current Yield ook andere factoren te overwegen bij het nemen van beleggingsbeslissingen, zoals de kredietwaardigheid van de uitgever, de liquiditeit van de obligatie en de beleggingsdoelstellingen van de belegger.