Face value: de nominale waarde van een financieel instrument

by admin

In de financiële wereld verwijst de term “face value” naar de nominale waarde van een financieel instrument, zoals een obligatie, aandeel of hypotheek. Deze waarde wordt doorgaans vermeld op het betreffende waardepapier zelf. Het concept van face value is van groot belang voor investeerders en financiële professionals, omdat het een basisreferentiepunt biedt bij het bepalen van de waarde en het rendement van een financieel instrument.

Definitie van face value

Face value, ook wel bekend als par value of nominal value, vertegenwoordigt de initiële waarde die wordt toegekend aan een financieel instrument op het moment van uitgifte. Het wordt meestal uitgedrukt als een vast bedrag per eenheid, zoals $1000 per obligatie of $1 per aandeel. Deze nominale waarde dient als een soort “gezicht” van het instrument en bepaalt de terugbetalingsverplichtingen van de uitgever ervan.

Belang van face value bij obligaties

Bij obligaties is de face value van essentieel belang. Het vertegenwoordigt het bedrag dat de uitgevende instantie aan de obligatiehouder belooft terug te betalen op de vervaldatum. Gedurende de looptijd van de obligatie ontvangt de obligatiehouder doorgaans periodieke rentebetalingen, gebaseerd op een percentage van de face value, ook wel bekend als de couponrente. Aan het einde van de looptijd wordt de face value volledig terugbetaald aan de obligatiehouder.

De marktwaarde van een obligatie kan echter afwijken van de face value. Factoren zoals rentetarieven, kredietkwaliteit en marktomstandigheden kunnen de prijs van een obligatie beïnvloeden. Wanneer de marktprijs van een obligatie hoger is dan de face value, wordt deze verhandeld met een premie. Indien de marktprijs lager is, wordt de obligatie verhandeld met een korting. Niettemin blijft de face value de basis voor de terugbetaling van de obligatie op de vervaldatum.

Face value en aandelen

Bij aandelen vertegenwoordigt de face value de nominale waarde van een aandeel, die meestal een laag bedrag, zoals $1, heeft. Het geeft aan welk deel van het maatschappelijk kapitaal elk aandeel vertegenwoordigt. De marktprijs van een aandeel kan sterk variëren en wordt beïnvloed door factoren zoals vraag en aanbod, bedrijfsprestaties en economische omstandigheden. De face value heeft doorgaans geen directe relatie met de marktprijs van een aandeel.

Face value bij hypotheken en andere financiële instrumenten

Naast obligaties en aandelen kan de term face value ook worden gebruikt in de context van hypotheken en andere financiële instrumenten. Bij hypotheken vertegenwoordigt de face value het oorspronkelijke bedrag van de lening dat moet worden terugbetaald aan de geldschieter. Voor andere financiële instrumenten kan de face value ook de initiële waarde aanduiden die vermeld staat op het desbetreffende document.