Definitie van een futures contract

by admin

Een futures contract is een financieel instrument dat wordt gebruikt om een specifieke hoeveelheid handelsgoederen of financiële ‘instrumenten’ te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Het is een gestandaardiseerde overeenkomst die beleggers in staat stelt om te speculeren op de toekomstige prijsbewegingen van verschillende activa, zoals grondstoffen, valuta, aandelenindices en obligaties. Futures contracten worden verhandeld op georganiseerde beurzen en elektronische handelsplatforms.

Overeenkomst tussen koper en verkoper

Een futures contract wordt afgesloten tussen een koper en een verkoper. Beide partijen komen overeen om een specifieke transactie uit te voeren op een vooraf bepaalde datum in de toekomst. De belangrijkste details van de transactie, zoals de hoeveelheid en het type activa, de prijs en de vervaldatum, worden onderling overeengekomen. Deze afspraken kunnen plaatsvinden op de beursvloer, waar handelaren elkaar persoonlijk ontmoeten, of via elektronische handelsplatforms waar transacties online worden uitgevoerd.

Doel en functie van een futures contract

Het doel van een futures contract is om prijsrisico’s te beheersen. Partijen die betrokken zijn bij het verhandelen van fysieke goederen of financiële instrumenten kunnen futures contracten gebruiken om zich in te dekken tegen ongunstige prijsbewegingen. Bijvoorbeeld, een graanteler kan een futures contract aangaan om zich te beschermen tegen een prijsdaling van graan voordat de oogst binnenkomt. Aan de andere kant kan een speculant een futures contract kopen met als doel winst te maken door te profiteren van verwachte prijsstijgingen.

Vervaldatum en afwikkeling van een futures contract

Elk futures contract heeft een vastgestelde vervaldatum. Op deze datum moet de koper het contract afwikkelen door de activa te kopen of verkopen tegen de overeengekomen prijs. De afwikkeling kan op twee manieren plaatsvinden: fysieke levering of cash settlement.

Bij fysieke levering moet de verkoper daadwerkelijk de activa leveren en moet de koper deze in ontvangst nemen. Dit is gebruikelijk bij futures contracten voor fysieke goederen, zoals ruwe olie of tarwe. Bij cash settlement wordt het verschil tussen de contractprijs en de marktprijs op de vervaldatum in contanten afgewikkeld. Dit komt vaak voor bij futures contracten op financiële instrumenten, waarbij de koper en verkoper geen daadwerkelijke fysieke levering van de activa willen.

Voordelen en risico’s van futures contracten

Futures contracten bieden verschillende voordelen, zoals het vermogen om prijsrisico’s te beheersen, liquiditeit door actieve handel op de beurzen, en hefboomwerking waardoor beleggers met een kleinere investering grote posities kunnen innemen. Aan de

andere kant brengen futures contracten ook risico’s met zich mee, zoals marktrisico, waarbij de prijzen volatiel kunnen zijn, en verplichtingen om aan het contract te voldoen, zelfs als de marktomstandigheden ongunstig zijn.