Wat is good delivery?

by admin

Good Delivery is een term die wordt gebruikt om te beschrijven in welke staat een waardepapier verkeert wanneer het aan alle vereiste kenmerken voldoet en klaar is om gekocht of verkocht te worden. Het houdt in dat het waardepapier ondertekend is, helder geformuleerd en voorzien is van alle kwalificaties die nodig zijn. Met andere woorden, een waardepapier dat als “good delivery” wordt beschouwd, heeft alle noodzakelijke elementen die nodig zijn voor een succesvolle transactie.

Het belang van Good Delivery

Het concept van Good Delivery is van groot belang, vooral in de context van de handel in effecten, zoals aandelen, obligaties en grondstoffen. Het is essentieel voor een soepele en efficiënte afwikkeling van transacties en draagt bij aan het vertrouwen en de geloofwaardigheid van de financiële markten.

Door ervoor te zorgen dat waardepapieren voldoen aan de criteria van Good Delivery, worden potentiële problemen en geschillen bij de afwikkeling van transacties tot een minimum beperkt. Het zorgt voor een gestandaardiseerde en betrouwbare werkwijze, waarbij alle betrokken partijen vertrouwen hebben in de integriteit en geldigheid van de verhandelde waardepapieren.

Wat is “bad delivery”?

In tegenstelling tot Good Delivery wordt een waardepapier dat niet voldoet aan de vereiste kenmerken beschouwd als “bad delivery”. Dit betekent dat het waardepapier niet gereed is om direct verhandeld te worden, omdat het essentiële kwalificaties mist of onvolledig is.

Een waardepapier kan als “bad delivery” worden geclassificeerd als het bijvoorbeeld niet correct is ondertekend, als er belangrijke informatie ontbreekt of als het niet voldoet aan de vereiste specificaties voor afmetingen of kwaliteit. In dergelijke gevallen zal het waardepapier eerst moeten worden aangepast of gecorrigeerd voordat het als “good delivery” kan worden beschouwd en verhandeld kan worden.

De rol van good delivery in de handel

Het streven naar Good Delivery is van cruciaal belang om de efficiëntie en betrouwbaarheid van transacties in de handel te waarborgen. Het helpt om de integriteit van de markten te handhaven en het vertrouwen van investeerders en handelaren te vergroten.

De vereisten voor Good Delivery kunnen variëren afhankelijk van het type waardepapier en de geldende regelgeving. Er kunnen specifieke richtlijnen en standaarden zijn voor verschillende markten en beurzen. Deze richtlijnen kunnen betrekking hebben op zaken zoals de fysieke conditie van het waardepapier, de juistheid van de informatie, de handtekeningen van de betrokken partijen en andere vereiste documentatie.