Green shoe: extra pakket aandelen na beursgang

by admin

Een Green Shoe verwijst naar een extra pakket aandelen dat beschikbaar wordt gesteld door een bankensyndicaat kort na een beursgang. Dit mechanisme stelt het syndicaat in staat om de markt te betreden en extra aandelen aan te bieden. De term “Green Shoe” vindt zijn oorsprong in de beursintroductie van de Green Shoe Company in Londen.

De oorsprong van de term

De term Green Shoe is afkomstig van de beursintroductie van de Green Shoe Company in Londen. Na een succesvolle beursgang, waarbij aandelen enthousiast werden gekocht, werd de koersontwikkeling van het bedrijf enigszins getemperd door de plaatsing van een extra hoeveelheid aandelen op de markt. Deze extra aandelen werden aangeboden door het bankensyndicaat dat de beursgang had begeleid.

Het doel van een green shoe

Het belangrijkste doel van een Green Shoe is het stabiliseren van de koers van een nieuw genoteerd aandeel na de beursgang. Wanneer er veel vraag is naar de aandelen tijdens de beursintroductie en de koers sterk stijgt, kan het bankensyndicaat ervoor kiezen om het Green Shoe-mechanisme te activeren. Hierdoor kan het syndicaat extra aandelen op de markt brengen om aan de vraag te voldoen en de koers te stabiliseren.

Werking van een green shoe

Wanneer een bedrijf besluit om een Green Shoe-mechanisme op te nemen in de beursgang, wordt een extra pakket aandelen gereserveerd. Dit pakket komt bovenop de oorspronkelijke hoeveelheid aandelen die tijdens de beursgang worden aangeboden. Als de koers na de beursgang sterk stijgt, kan het syndicaat ervoor kiezen om het Green Shoe-mechanisme te activeren. Ze kunnen dan de extra aandelen uit het gereserveerde pakket op de markt brengen en verkopen.

Het activeren van het Green Shoe-mechanisme biedt het syndicaat de mogelijkheid om winst te behalen door de extra aandelen tegen de hogere marktprijs te verkopen. Bovendien helpt het mechanisme om de vraag naar aandelen tevreden te stellen en de koersontwikkeling te stabiliseren.

Voordelen van een green shoe-mechanisme

Het gebruik van een Green Shoe-mechanisme biedt verschillende voordelen voor zowel het bedrijf als het bankensyndicaat. Ten eerste stelt het mechanisme het bedrijf in staat om flexibiliteit te behouden bij het bepalen van de uiteindelijke hoeveelheid aandelen die tijdens de beursgang worden aangeboden. Als er tijdens de beursgang meer vraag is dan verwacht, kan het Green Shoe-pakket worden gebruikt om aan deze vraag te voldoen, zonder dat er nieuwe aandelen hoeven te worden uitgegeven.