Definitie GTC order

by admin

Een GTC (Good ‘Til Cancelled) order is een order van een klant om een bepaald aandeel te kopen of te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Dit type order biedt de klant de mogelijkheid om een transactie uit te voeren zonder dat ze voortdurend de markt in de gaten hoeven te houden.

Geldigheid tot uitvoering of annulering

Een belangrijk kenmerk van een GTC order is dat het blijft gelden totdat aan een van de twee voorwaarden is voldaan: ofwel de order wordt uitgevoerd, ofwel de klant besluit de order te annuleren. In tegenstelling tot andere soorten orders, die mogelijk een specifieke tijdsduur hebben, blijft een GTC order actief gedurende een langere periode, totdat de klant de order intrekt of totdat de order wordt uitgevoerd.

De geldigheid van een GTC order biedt de klant de flexibiliteit om de markt te volgen en te wachten tot de gewenste prijs voor het aandeel wordt bereikt. Dit kan voordelig zijn als de klant verwacht dat de prijs op korte termijn zal stijgen of dalen en bereid is om te wachten op de ideale transactievoorwaarden. Het stelt de klant in staat om controle te houden over het moment van uitvoering en om de marktomstandigheden nauwlettend in de gaten te houden voordat ze beslissen om de order al dan niet te annuleren.

Flexibiliteit en gemak

De GTC order biedt klanten ook flexibiliteit en gemak bij het beheren van hun investeringen. In plaats van elke keer opnieuw een order in te voeren wanneer ze een specifiek aandeel willen kopen of verkopen, kunnen klanten een GTC order plaatsen en deze actief houden totdat de gewenste transactie plaatsvindt. Dit bespaart tijd en moeite, aangezien de klant niet voortdurend orders hoeft in te voeren of de markt in de gaten hoeft te houden. Het geeft hen ook gemoedsrust, wetende dat hun order in de wachtrij staat en automatisch zal worden uitgevoerd zodra aan de opgegeven voorwaarden is voldaan.

Klantnotificatie bij vertraagde uitvoering

Het kan echter voorkomen dat een GTC order niet onmiddellijk wordt uitgevoerd, vooral als de marktomstandigheden niet gunstig zijn of als de gevraagde prijs niet wordt bereikt. In dergelijke gevallen kan de broker of de effectenhandelaar contact opnemen met de klant om te informeren of deze nog steeds wil doorgaan met de transactie zodra de aangegeven prijs voor het aandeel wordt bereikt. Deze stap zorgt ervoor dat de klant betrokken blijft bij het investeringsproces en hen de mogelijkheid geeft om hun beslissing te heroverwegen op basis van de actuele omstandigheden.