Definitie van een institutional investor

by admin

Een institutionele belegger is een organisatie die zich bezighoudt met de handel in grote hoeveelheden effecten op financiële markten. Deze investeerders vertegenwoordigen een belangrijk segment van de markt en spelen een cruciale rol bij het bepalen van de handelsactiviteit en liquiditeit. Ze onderscheiden zich van individuele beleggers doordat ze namens anderen investeren, zoals individuen, bedrijven of andere entiteiten.

Belangrijke spelers

Mutual Funds: Mutual funds, ook wel beleggingsfondsen genoemd, zijn instellingen die geld van verschillende beleggers bundelen om te investeren in een gevarieerde portefeuille van effecten. Ze worden beheerd door professionele fondsbeheerders en bieden individuele beleggers de mogelijkheid om te investeren in een breed scala aan activa, zoals aandelen, obligaties en grondstoffen.

Banken: Banken spelen een prominente rol als institutionele beleggers. Ze beheren vaak grote hoeveelheden geld van individuele en zakelijke klanten en gebruiken deze middelen om effecten te kopen en te verkopen op de financiële markten. Daarnaast hebben banken ook hun eigen handelsafdelingen die zich bezighouden met de handel in effecten.

Verzekeringsmaatschappijen: Verzekeringsmaatschappijen beheren grote portefeuilles met verzekeringspremies die ze ontvangen van hun polishouders. Om rendement te genereren op deze fondsen, investeren ze vaak in effectenmarkten. Deze institutionele beleggers hebben doorgaans een langere beleggingshorizon en zijn gericht op het behalen van stabiele, consistente rendementen.

Pensioenfondsen: Pensioenfondsen zijn opgericht om pensioenen te beheren en te voorzien in de toekomstige behoeften van gepensioneerden. Ze beheren enorme sommen geld namens werknemers en investeren in een breed scala aan activa, waaronder effecten. Door hun lange beleggingshorizon kunnen pensioenfondsen zich richten op langetermijnbeleggingen met als doel vermogensgroei en het genereren van inkomsten voor toekomstige uitkeringen.

Belangrijke rol op de financiële markten

Institutionele beleggers hebben een aanzienlijke invloed op de financiële markten. Het volume van hun transacties en de omvang van hun portefeuilles maken hen belangrijke spelers in de markt. Meer dan 50% en soms zelfs meer dan 70% van de dagelijkse handel op de New York Stock Exchange wordt verricht door institutionele beleggers. Hun beslissingen om effecten te kopen of te verkopen kunnen grote schommelingen in de marktprijzen veroorzaken.

Invloed op bedrijven en governance

Als gevolg van hun omvang en betrokkenheid hebben institutionele beleggers vaak invloed op de bedrijven waarin ze investeren. Ze kunnen een actieve rol spelen in corporate governance en aandeelhoudersrechten uitoefenen, zoals stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en betrokkenheid bij bestuursbeslissingen. Dit maakt hen belangrijke stakeholders die in staat zijn om bedrijven te beïnvloeden en te sturen.