Definitie van issued and outstanding shares

by admin

Issued en Outstanding Shares zijn termen die worden gebruikt om twee verschillende aspecten van aandelen binnen een bedrijf te beschrijven. Issued (uitgegeven) aandelen verwijzen naar de aandelen die daadwerkelijk zijn uitgegeven en in het bezit zijn van aandeelhouders. Aan de andere kant verwijst Outstanding (uitstaande) aandelen naar de totale hoeveelheid aandelen die momenteel in omloop zijn, inclusief de uitgegeven aandelen.

Samen vormen deze twee categorieën het aandelenkapitaal van een bedrijf. Het aandelenkapitaal vertegenwoordigt het totale eigendom van aandeelhouders in de onderneming en kan worden gezien als de financiële basis van het bedrijf. Het geeft aandeelhouders zeggenschap en bepaalt hun aandeel in de winst en het vermogen van het bedrijf.

Issued aandelen

Uitgegeven aandelen verwijzen naar de aandelen die door het bedrijf zijn geautoriseerd en aan beleggers zijn verkocht of anderszins zijn toegewezen. Deze aandelen vertegenwoordigen het deel van het aandelenkapitaal dat feitelijk in het bezit is van de aandeelhouders. Wanneer aandelen worden uitgegeven, ontvangen de aandeelhouders aandelencertificaten of worden hun aandelen geregistreerd in een elektronisch aandelenregister.

Uitgegeven aandelen kunnen zowel gewone aandelen als preferente aandelen omvatten. Gewone aandelen vertegenwoordigen meestal de meerderheid van de uitgegeven aandelen en geven aandeelhouders stemrecht en recht op deelname in de winst. Preferente aandelen hebben vaak voorrang bij de uitbetaling van dividenden en terugbetaling van kapitaal bij liquidatie, maar geven meestal geen stemrecht.

Outstanding aandelen

Uitstaande aandelen omvatten alle uitgegeven aandelen die nog niet zijn teruggekocht of geannuleerd. Dit zijn de aandelen die momenteel in omloop zijn en die in handen zijn van aandeelhouders, waaronder individuele beleggers, institutionele investeerders en het management van het bedrijf zelf.

Uitstaande aandelen kunnen fluctueren na verloop van tijd, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de uitgifte van nieuwe aandelen, het inkopen van aandelen door het bedrijf, aandelenemissies of aandelenopties die worden uitgeoefend door werknemers. Het aantal uitstaande aandelen is van belang bij het berekenen van belangrijke financiële verhoudingen, zoals de marktkapitalisatie van een bedrijf.

Aandelenkapitaal en aandeelhoudersrechten

Het aandelenkapitaal, gevormd door de uitgegeven en uitstaande aandelen, is essentieel voor de werking van een bedrijf en heeft belangrijke implicaties voor aandeelhoudersrechten. Aandeelhouders hebben recht op deelname in de winst van het bedrijf, het stemmen over belangrijke aangelegenheden tijdens aandeelhoudersvergaderingen en het recht om informatie te ontvangen over de financiële prestaties en operationele activiteiten van het bedrijf.