Wat zijn listed securities?

by admin

Een “Listed Security” is een financieel instrument dat wordt geaccepteerd voor verhandeling op een van de geregistreerde beurzen in de Verenigde Staten. Het kan een aandeel, obligatie, warrant, future, optie of converteerbare obligatie zijn. Dit betekent dat de uitgevende instelling van het effect heeft voldaan aan de vereisten en regelgeving van de betreffende beurs, waardoor het effect vrij verhandelbaar is binnen het handelssysteem van de beurs.

Verhandelbaarheid

Het belangrijkste kenmerk van een listed security is de verhandelbaarheid. Dit betekent dat investeerders het effect kunnen kopen en verkopen op de open markt, waarbij de prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Door genoteerd te zijn op een geregistreerde beurs, kunnen listed securities gemakkelijk worden verhandeld, waardoor investeerders liquiditeit en flexibiliteit krijgen.

Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties zijn een specifieke categorie van listed securities. Het zijn obligaties die de houder het recht geven om ze op een bepaald moment om te zetten in aandelen van de uitgevende onderneming. Deze conversie wordt meestal bepaald door een vooraf vastgestelde conversieprijs. Converteerbare obligaties bieden investeerders de mogelijkheid om te profiteren van een mogelijke waardestijging van de aandelen, terwijl ze tegelijkertijd rente-inkomsten ontvangen.

Preferente aandelen

Preferente aandelen zijn een ander type listed security. Ze hebben een hogere voorrang dan gewone aandelen bij het ontvangen van dividenden en bij de verdeling van de activa van de onderneming in geval van liquidatie. Preferente aandelen bieden investeerders vaak een vast dividendrendement en kunnen aantrekkelijk zijn voor diegenen die op zoek zijn naar stabiele inkomsten. Het bezitten van preferente aandelen geeft investeerders een voordeel ten opzichte van gewone aandeelhouders, maar ze hebben meestal beperkte stemrechten in vergelijking met gewone aandeelhouders.

Futures en opties

Naast aandelen, obligaties, converteerbare obligaties, preferente aandelen en warrants omvatten listed securities ook futures en opties. Futures zijn contracten waarin twee partijen zich verplichten om een bepaald actief, zoals een grondstof of een valuta, te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een specifieke datum in de toekomst. Deze contracten worden verhandeld op gereguleerde beurzen en stellen investeerders in staat om te profiteren van prijsschommelingen van het onderliggende actief zonder daadwerkelijk het volledige bedrag te hoeven betalen. Opties daarentegen geven houders het recht (maar niet de verplichting) om een actief te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een bepaalde periode. Opties bieden investeerders flexibiliteit en kunnen worden gebruikt voor speculatie, het genereren van inkomsten of het beschermen van portefeuilles tegen ongunstige prijsbewegingen.

Voordelen van listed securities

Het feit dat een effect als listed security wordt beschouwd, brengt verschillende voordelen met zich mee voor zowel de uitgevende onderneming als de investeerders. Voor de uitgevende onderneming betekent een notering op een geregistreerde beurs een grotere toegang tot kapitaal door middel van de uitgifte van effecten aan investeerders. Dit stelt de onderneming in staat om haar bedrijfsactiviteiten uit te breiden, nieuwe projecten te financieren en haar groeipotentieel te vergroten. Voor investeerders bieden listed securities de mogelijkheid om te participeren in de groei van de economie en de waarde van de effecten te laten toenemen. Daarnaast biedt de verhandelbaarheid van listed securities liquiditeit, waardoor investeerders hun investeringen gemakkelijk kunnen omzetten in contant geld wanneer ze dat willen.