Wat is marked to market?

by admin

Marked to Market is een financieel concept dat verwijst naar de waardering van een aandeel of een aandelenportfolio op basis van de huidige marktwaarde. Het is een methode die wordt gebruikt om de actuele waarde van financiële instrumenten, zoals aandelen, opties en futures, te bepalen. Door het markeren naar de markt wordt de waarde van deze instrumenten regelmatig geactualiseerd op basis van de prijzen die op de markt beschikbaar zijn.

Doel en voordelen van marked to market

Het doel van het markeren naar de markt is om een realistische en actuele waarde van de beleggingen te verkrijgen. Dit heeft verschillende voordelen. Allereerst biedt het beleggers en financiële instellingen een duidelijk beeld van de huidige waarde van hun beleggingsportefeuilles. Dit stelt hen in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over hun investeringen.

Daarnaast maakt het markeren naar de markt het mogelijk om de winsten of verliezen van beleggingen nauwkeurig te bepalen. Door regelmatig de marktwaarde van een aandeel of een aandelenportfolio te herzien, kunnen beleggers de prestaties van hun beleggingen beter volgen en evalueren. Dit helpt hen bij het beoordelen van hun beleggingsstrategieën en het nemen van eventuele aanpassingen.

Marked to market en belastingdoeleinden

Een belangrijke toepassing van het markeren naar de markt is voor belastingdoeleinden. Aan het einde van het jaar worden vaak opties en futures marked to the market om de winst of verlies te bepalen die belastbaar is. Door de marktwaarde van deze derivaten aan het einde van het jaar te berekenen, kunnen beleggers en handelaren hun belastingverplichtingen nauwkeurig bepalen op basis van hun gerealiseerde winsten of verliezen.

Het markeren naar de markt voor belastingdoeleinden zorgt voor een eerlijke en transparante belastingheffing op basis van de werkelijke resultaten van beleggingen. Het voorkomt dat beleggers oneerlijk voordeel behalen door hun winsten kunstmatig te verhogen of verliezen te minimaliseren.

Kritiek en uitdagingen van marked to market

Hoewel het markeren naar de markt veel voordelen biedt, heeft het ook kritiek ontvangen en kent het enkele uitdagingen. Een van de kritiekpunten is dat het markeren naar de markt kan leiden tot volatiele waarderingen, vooral bij financiële instrumenten met een hoge mate van prijsschommelingen, zoals opties en futures. Deze volatiliteit kan leiden tot onvoorspelbare resultaten en kan soms leiden tot overwaardering of onderwaardering van beleggingen.