Security: een definitie en toepassing in financiële markten

by admin

Security is een term die vaak wordt gebruikt in de context van investeringen op financiële markten. Het verwijst naar een breed scala aan financiële instrumenten die verhandelbaar zijn en waarin beleggers kunnen investeren. In dit artikel zullen we de definitie van security verkennen en de verschillende typen effecten bespreken waarin beleggers kunnen handelen.

Definitie van een security

Een security kan worden gedefinieerd als een financieel instrument dat verhandelbaar is op de financiële markten. Het vertegenwoordigt een eigendomsbelang of een schuldpositie in een bedrijf, overheidsinstelling of andere entiteit. Securities kunnen worden gekocht, verkocht of verhandeld op effectenbeurzen of over-the-counter (OTC) markten.

Aandelen

Aandelen vertegenwoordigen een eigendomsbelang in een bedrijf. Wanneer beleggers aandelen kopen, worden ze mede-eigenaar van het bedrijf en hebben ze recht op een deel van de winst (dividenden) en een stem in belangrijke beslissingen (stemrecht) tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

Obligaties

Obligaties zijn schuldbewijzen uitgegeven door bedrijven, overheden of andere instellingen om kapitaal aan te trekken. Beleggers die obligaties kopen, lenen geld aan de uitgevende entiteit en ontvangen periodieke rentebetalingen gedurende de looptijd van de obligatie. Aan het einde van de looptijd wordt het geleende bedrag terugbetaald.

Opties

Opties zijn derivaten die beleggers het recht geven, maar niet de verplichting, om een onderliggende asset (zoals aandelen) te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een bepaalde periode. Opties worden vaak gebruikt als strategisch instrument om risico’s te beheersen of speculatieve posities in te nemen.

Warrants

Warrants zijn vergelijkbaar met opties, maar worden doorgaans uitgegeven door het bedrijf zelf. Ze geven beleggers het recht om nieuwe aandelen te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs gedurende een bepaalde periode. Warrants worden vaak gebruikt als een incentive voor beleggers om aandelen te kopen of als een manier voor bedrijven om kapitaal aan te trekken.

Futures

Futures zijn contracten waarbij twee partijen overeenkomen om een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende asset te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een vastgesteld toekomstig tijdstip. Futures worden veel gebruikt in grondstoffenmarkten, maar worden ook toegepast op aandelen, valuta’s en andere financiële instrumenten.