Wat zijn treasury bills (t-bills)?

by admin

Treasury Bills, ook wel bekend als T-Bills, zijn obligaties met een korte looptijd van één jaar of minder. Ze worden uitgegeven door de Amerikaanse overheid als een manier om geld op te halen om de begrotingstekorten te financieren en de dagelijkse werking van de overheid te ondersteunen. T-Bills zijn een belangrijk instrument in het monetaire beleid van de Federal Reserve, aangezien ze de Federal Reserve in staat stellen de geldmarkt te reguleren.

Kenmerken van treasury bills

Een belangrijk kenmerk van Treasury Bills is de nominale waarde. T-Bills hebben een minimale nominale waarde van $10.000, wat betekent dat beleggers minimaal dit bedrag moeten investeren om in aanmerking te komen. Naast de minimale nominale waarde, lopen de waarden van Treasury Bills op in stappen van $5000, waardoor investeerders met verschillende budgetten kunnen deelnemen aan deze markt. Dit maakt T-Bills toegankelijk voor zowel kleine als grote investeerders.

Een ander kenmerk van T-Bills is de looptijd. Ze hebben een kortere looptijd dan andere obligaties, meestal één jaar of minder. Dit betekent dat beleggers hun investeringen op relatief korte termijn kunnen terugverdienen. Door de korte looptijd hebben T-Bills meestal een lager rendement in vergelijking met obligaties met langere looptijden.

De rol van treasury bills in het monetaire beleid

Treasury Bills spelen een cruciale rol in het monetaire beleid van de Federal Reserve. De Federal Reserve gebruikt Treasury Bills als een instrument om de geldhoeveelheid in de economie te beïnvloeden. Als de Federal Reserve van mening is dat er te veel geld in omloop is en dat dit de inflatie kan verhogen, kan zij T-Bills verkopen op de open markt. Door T-Bills te verkopen, haalt de Federal Reserve geld uit de economie, waardoor de geldhoeveelheid wordt verminderd.

Omgekeerd, als de Federal Reserve van mening is dat er te weinig geld in omloop is en dat dit de economische groei kan belemmeren, kan zij T-Bills opkopen op de open markt. Door T-Bills op te kopen, injecteert de Federal Reserve geld in de economie, waardoor de geldhoeveelheid wordt vergroot. Dit kan de rentetarieven verlagen en de economische activiteit stimuleren.

Voordelen en risico’s van treasury bills

Een van de voordelen van het investeren in Treasury Bills is het relatief lage risico dat ermee gepaard gaat. Aangezien ze worden uitgegeven door de Amerikaanse overheid, worden T-Bills beschouwd als een van de veiligste beleggingen. De kans op wanbetaling door de overheid is zeer klein, waardoor investeerders vertrouwen hebben in de terugbetaling van hun hoofdsom.

Een ander voordeel van T-Bills is de liquiditeit. Aangezien Treasury Bills een actieve secundaire markt hebben, kunnen beleggers hun T-Bills gemakkelijk verkopen voordat de looptijd afloopt. Dit biedt flexibiliteit en de mogelijkheid om hun investeringen om te zetten in contanten wanneer dat nodig is.