Definitie van treasury stock

by admin

Treasury Stock, ook wel bekend als eigen aandelen of ingekochte aandelen, verwijst naar aandelen die door een bedrijf worden teruggekocht nadat ze eerder zijn uitgegeven. Deze aandelen worden vervolgens teruggebracht naar de portefeuille van het bedrijf, waardoor ze niet langer in omloop zijn. Dit heeft verschillende implicaties voor het bedrijf, zoals de vermindering van het aantal uitstaande aandelen en het stopzetten van dividenduitkeringen op deze aandelen.

Redenen voor het terugkopen van aandelen

Bedrijven kunnen verschillende redenen hebben om hun eigen aandelen terug te kopen. Een van de belangrijkste redenen is het verlagen van het aantal uitstaande aandelen, waardoor de winst per aandeel kan toenemen. Dit kan aantrekkelijk zijn voor beleggers, omdat het aangeeft dat de winst van het bedrijf over minder aandelen wordt verdeeld. Daarnaast kan het terugkopen van aandelen ook helpen om de aandelenkoers te ondersteunen. Door aandelen van de markt te halen, kan het bedrijf de vraag en het aanbod beïnvloeden, waardoor de aandelenkoers kan stijgen.

Impact op aandeelhoudersstructuur

Wanneer een bedrijf zijn eigen aandelen terugkoopt, heeft dit ook gevolgen voor de aandeelhoudersstructuur. Aangezien de ingekochte aandelen niet langer als uitstaande aandelen worden beschouwd, heeft dit invloed op de berekening van de aandeelhoudersverhoudingen. Het percentage aandelen in handen van individuele aandeelhouders kan veranderen, wat op zijn beurt invloed kan hebben op de stemrechten en invloed van verschillende aandeelhouders binnen het bedrijf.

Waardering en boekhouding van treasury stock

Treasury Stock wordt als een financiële activa opgenomen in de portefeuille van het bedrijf. Het wordt echter niet tegen de oorspronkelijke kostprijs geboekt, maar tegen de kostprijs van de aandelen op het moment van de terugkoop. Dit kan leiden tot een verschil tussen de oorspronkelijke uitgifteprijs van de aandelen en de boekwaarde van de Treasury Stock.

Beperkingen en regelgeving

Het terugkopen van aandelen door een bedrijf is onderhevig aan bepaalde beperkingen en regelgeving. Dit kan onder meer betrekking hebben op de maximale hoeveelheid aandelen die het bedrijf mag inkopen, de timing van de terugkooptransacties en de openbaarmakingsverplichtingen naar de markt toe. Het doel van deze regelgeving is om ervoor te zorgen dat het proces van terugkopen van aandelen eerlijk en transparant verloopt en dat de belangen van de aandeelhouders worden beschermd.

Toekomstige gebruiksmogelijkheden

Treasury Stock biedt bedrijven ook verschillende mogelijkheden voor toekomstig gebruik. Het bedrijf kan ervoor kiezen om de ingekochte aandelen te gebruiken voor aandelencompensatieprogramma’s voor werknemers, om aandelen te ruilen in het geval van fusies of overnames, of zelfs om de aandelen opnieuw uit te geven op de open markt op een later tijdstip.