Definitie van uncovered options

by admin

Uncovered options, ook wel bekend als naked options, zijn financiële instrumenten die de eigenaar het recht geven om een bepaalde activa te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een vastgestelde periode. Wat deze opties onderscheidt van andere typen opties, is dat de eigenaar geen onderliggende investering in zijn bezit heeft. Dit betekent dat de eigenaar niet daadwerkelijk de activa bezit waarop de optie betrekking heeft, zoals aandelen, grondstoffen of valuta.

Geen bezit van onderliggende investering

Bij uncovered options heeft de eigenaar van het optiecontract geen bezit van de onderliggende investering. Dit houdt in dat de eigenaar niet daadwerkelijk aandelen, grondstoffen of andere activa bezit waarop de optie betrekking heeft. In plaats daarvan heeft de eigenaar alleen het recht om te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) tegen een vooraf bepaalde prijs, binnen een bepaalde periode.

Risico’s van uncovered options

Het handelen in uncovered options brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Omdat de eigenaar van het optiecontract geen bezit heeft van de onderliggende investering, is er een hoger potentieel voor verliezen. Als de marktprijs van de activa sterk beweegt in de tegenovergestelde richting van wat de eigenaar van de optie had verwacht, kan dit leiden tot aanzienlijke verliezen. Het ontbreken van een positie in de onderliggende activa maakt uncovered options gevoeliger voor volatiliteit en onvoorspelbare marktbewegingen.

Mogelijke voordelen van uncovered options

Hoewel uncovered options hogere risico’s met zich meebrengen, kunnen ze ook enkele potentiële voordelen bieden voor beleggers. Een van de voordelen is de mogelijkheid om te profiteren van neerwaartse marktbewegingen door het verkopen van put-opties. In dit geval kan de eigenaar van de optie premie ontvangen zonder daadwerkelijk de onderliggende activa te bezitten. Daarnaast kunnen uncovered options ook gebruikt worden als een vorm van risicobeheer of als onderdeel van complexere handelsstrategieën, zoals het afdekken van bestaande posities.

Regulering en vereisten voor uncovered options

Het handelen in uncovered options kan onderhevig zijn aan bepaalde regels en vereisten, afhankelijk van het rechtsgebied en de beurs waarop de opties worden verhandeld. Sommige beurzen kunnen beperkingen opleggen aan het handelen in uncovered options om de marktintegriteit te waarborgen en beleggers te beschermen tegen onbeheersbare risico’s. Het is belangrijk voor beleggers om vertrouwd te raken met de geldende regelgeving en vereisten voordat ze besluiten om uncovered options te verhandelen.