Wat is window dressing?

by admin

Window dressing is een praktijk die wordt toegepast in beleggingsportefeuilles om de kwartaal- of eindejaarsrapportage een zo gunstig mogelijk beeld te laten zien. Het houdt in dat er opzettelijke aanpassingen worden gedaan in de samenstelling van de portefeuille, zodat deze er beter uitziet dan de werkelijke situatie. Het doel van window dressing is om investeerders en andere belanghebbenden te misleiden en een positiever beeld te geven van de prestaties van de beleggingsportefeuille.

Kenmerken van window dressing

Window dressing omvat verschillende kenmerken die het manipulatieve karakter ervan benadrukken. Ten eerste worden er tijdelijke aanpassingen doorgevoerd vlak voor de rapportageperiode. Beleggingsmanagers verkopen ondermaats presterende effecten en vervangen ze door beter presterende of populaire effecten. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld van de werkelijke prestaties. Ten tweede passen beleggingsmanagers de samenstelling van de portefeuille aan door beleggingen te herpositioneren. Ze kunnen bijvoorbeeld aandelen met lage winstpotentie verkopen en aandelen met een sterke groei kopen om de algehele prestaties van de portefeuille te verbeteren.

Gevolgen van window dressing

Window dressing heeft verschillende gevolgen, zowel voor de beleggingsmanagers als voor de investeerders. Het belangrijkste gevolg is het misleiden van investeerders. Door de portefeuille kunstmatig te verbeteren, worden investeerders verleid tot het geloven dat de beleggingsresultaten beter zijn dan ze werkelijk zijn. Dit kan leiden tot verkeerde beslissingen en vertrouwensverlies bij investeerders wanneer de ware prestaties uiteindelijk aan het licht komen. Daarnaast moedigt window dressing beleggingsmanagers aan om zich te richten op korte termijn resultaten in plaats van op de lange termijn. Het kan leiden tot een verlies van transparantie in de beleggingswereld, omdat er een kloof ontstaat tussen de werkelijke prestaties en de gerapporteerde resultaten.

Regulering en beperkingen

Om window dressing tegen te gaan, zijn er bepaalde reguleringen en beperkingen ingesteld. Financiƫle toezichthouders hebben regels opgesteld om window dressing te voorkomen of te beperken. Deze regels vereisen meer transparantie en nauwkeurige rapportage van beleggingsportefeuilles. Ze kunnen ook beperkingen opleggen aan bepaalde praktijken die kunnen leiden tot window dressing, zoals het verkopen en terugkopen van effecten binnen een korte periode. Door deze reguleringen en beperkingen wordt getracht het manipulatieve karakter van window dressing te verminderen en investeerders beter te beschermen.